Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021

Aluminium in Architecture Awards 2021 - Υποβολή υποψηφιοτήτων

Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Τα «Aluminium in Architecture Awards 2020» επιβραβεύουν την καινοτο΅ία στη χρήση αλου΅ινίου σε κτήρια, προβάλλοντας πρωτοποριακές ιδέες και έργα υψηλής αισθητικής, με απώτερο στόχο την παρουσίαση νέων βιώσιμων λύσεων στην κατασκευή.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.aluminiumawards.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications