Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021

Interiors Awards 2021 - Υποβολή υποψηφιοτήτων

Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Ο καθιερωμένος θεσμός των Interiors Awards βραβεύει τους χώρους που σχεδιάστηκαν για τον άνθρωπο.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.interiorsawards.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications